Športy v Greenways

Sigway

Cieľom projektu Sigway je podpora športu a zdraviu prospešných, vonkajších, voľnočasových aktivít prostredníctvom stimulácie ponuky športových aktivít a zmapovania potenciálnych zelených ciest vo všetkých partnerských krajinách. Projekt taktiež prispieva k zvyšovaniu povedomia o environmentálnych problémoch, obehovom hospodárstve a podporuje zamestnanosť v oblasti športu a miestne hospodárstva.

/ 01

VŠEOBECNÉ CIELE

HLAVNÝ ZÁMER PROJEKTU

/01

Identifikácia aktuálnej potenciálnej ponuky športov na zelených cestách v rámci adekvátnej siete zelených ciest zúčastnených krajín.

/02

Zvýšenie popularity zelených ciest pomocou navrhnutia ponuky športov vhodných pre zelené cesty, aktualizácia a prispôsobenie ponuky cieľovým skupinám, na ktoré sa projekt zameriava.

/03

Posilnenie využitia zelených ciest ako open-air športovej infraštruktúry prostredníctvom konkrétnej stratégie a smerníc adresovaných zainteresovaným osobám z oblasti športu a vidieckych oblastí, v ktorých sa potenciálne zelené cesty nachádzajú.

/ 02

3 PILIERE

ÚSPEŠNÉHO PARTNERSTVA

01/ PIESKUM AKTUÁLNEJ PONUKY ŠPORTOV NA ZELENÝCH CESTÁCH

Pozrieme sa bližšie na osvedčené postupy a inovatívne športové aktivity, ktoré sa vykonávajú na zelených cestách alebo ktoré majú potenciál prenosu. Každý partner zároveň zmapuje potenciálne zelené cesty v jeho konkrétnom regióne.

02/ TVORBA PROGRAMU ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT & ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU TRÉNEROV (STOT)

Vďaka expertíze partnerov a tvorbe STOT budeme môcť vytvoriť program športových aktivít prispôsobený zeleným cestám. Každý partner sa zameria na inú cieľovú skupinu a konkrétnu tému. Športové aktivity budú, okrem iného, zahŕňať široko uplatniteľné témy ako environmentálne uvedomenie a obehové hospodárstvo.

03/ NÁVRH STRATÉGIE PRE PROGRAM ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT NA ZELENÝCH CESTÁCH

Celé konzorcium partnerov bude spolupracovať s miestnymi zainteresovanými osobami a obcami na národnej úrovni. Budú organizovať propagačné udalosti s cieľom analýzy a implementácie programu na posilnenie miestneho hospodárstva a revitalizácie opustených oblastí prostredníctvom športu.

/ 03

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

PODPORA ŠPORTU A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT

/01

Národné správy o aktuálnej sieti zelených ciest v každej krajine

/02

Príručka: 7 prípadov úspešných športových aktivít na zelených cestách

/03

Interaktívna mapa potenciálnych zelených ciest

/04

Športový program prispôsobený rôznym cieľovým skupinám

/05

Stratégia & Smernice na tému obnovy a transformácie nepoužívaných zelených ciest a opustených železníc na aktívne využívanú športovú infraštruktúru

/06

Propagačné video

/07

Webstránka projektu

/ 04

O NÁS

ČLENOVIA PARTNERSTVA
/ 05

NOVINKY

Čo je nové?